Yutaka Sato

佐藤豊
グラフィックデザイン

第35号

photography: Kaho Sugawara

第36号

photography: Katsumi Omori

第37号

illustration: Keiji Yono

photography: Yayoi Arimoto

第38号

illustration: Keiji Yono

photography: Yayoi Arimoto

edit: Shinko Kumagai

design: Shun Sasaki+Yutaka Sato

Copyright, Yutaka Sato