Yutaka Sato

佐藤豊
グラフィックデザイン

paper-cut: Fumiyo Kono

design: Yutaka Sato

Copyright, Yutaka Sato