Yutaka Satoh

佐藤豊
グラフィックデザイン

artist: Tadashi Kawamata

design: Yutaka Satoh

Copyright, Yutaka Satoh