Yutaka Sato

佐藤豊
グラフィックデザイン

artist: Tadashi Kawamata

design: Yutaka Sato

Copyright, Yutaka Sato